Skip to content

Vi hjälper er att driva lönsamhet & tillväxt genom människorna

Vår spelplan

Att leda människor för en vinnande kultur

Vi utmärker oss genom att vara specialister inom att leda människor. Studier visar att bolag i genomsnitt lägger 80% på att leda verksamhet och endast 20% på att leda människor. Detta kan omsättas till struktur respektive kultur och även om det är behövs en struktur i grunden så är det aldrig strukturdrivna bolag som går bäst – det är de som har en vinnande kultur.

Det finns ingen färdig mall för att bygga en framgångsrik företagskultur, alla bolag är unika. Det handlar om att både identifiera förutsättningarna hos varje bolag och sätta dessa i relation till strategier och mål för att optimera kraften och sedan styra den i rätt riktning.

För detta har vi ett verktyg som identifierar styrkor, utmaningar och kulturen i en organisation. Detta använder vi sedan för att skapa en träningsplan för att skapa eller förstärka en vinnande kultur. Vi ser att de som lyckas med detta och får höga värden i vårt Business Performance Index också har avsevärt högre lönsamhet än övriga.

Hur vi jobbar

Insikter skapar rätt riktning, träning skapar resultat

Insikter

Vi formar framgång genom insikter. På Beta går vi bortom data och lyssnar på berättelserna bakom siffrorna. Genom att koppla ihop kundens mål och strategier med dess förmågor får vi skarpa insikter som vi använder för att prioritera rätt insatser för att driva en hållbar tillväxt och utveckling.

Träning

Vi transformerar insikter till handlingskraft. Genom att skapa taktiska träningsplaner utifrån insikterna tillsammans med våra kunder, stärker vi företagskulturen steg för steg och skapar en vinnande kultur som leder till ökad lönsamhet och tillväxt.

Resultat

Vår metodik ger mätbara resultat. Från implementering av träningsplanen till uppföljning av nyckelindikatorer, skapar vi tillsammans en tydlig väg mot kundens mål. Vi är er pålitliga partner på resan mot framgång.

Affärer är en lagsport

Vi tror på devisen ”Affärer är en lagsport.” Precis som i en framgångsrik lagidrott är samarbete, ömsesidig förståelse och gemensamma mål avgörande.

Vi tar denna filosofi till affärsvärlden genom att vara er dedikerade samarbetspartner. Vi arbetar sida vid sida med er för att maximera er potential och uppnå gemensam framgång.

Vårt fokus ligger på att bygga starka relationer och implementera strategiska åtgärder som leder till hållbar tillväxt. Välkomna till oss, där affärer verkligen är en lagsport.

Upplev varför våra kunder älskar oss

Vår passion är att leverera exceptionellt värde för att överträffa våra kunders förväntningar vid varje möjligt tillfälle. Vi är stolta över att ha byggt upp långvariga och meningsfulla relationer med våra kunder, och deras tillfredsställelse är vår främsta drivkraft.

Med år av erfarenhet och dedikation till att lyssna på våra kunders behov och omsätta det till aktiviteter, har vi skapat en unik upplevelse som har gjort oss till det självklara valet för många. Vårt fokus ligger på att inte bara möta, utan att överträffa förväntningarna i varje samarbete.

0
Net promoter score
Skulle du rekommendera Beta till en kollega eller vän? Skala från -100 till +100, där 50 och uppåt är världsklass
0 %
Tillväxtökning

Våra kunder har i genomsnitt en tillväxtökning på 12%

0 %
Renewal

Våra kunder köper igen vilket är den bästa kvalitet 

Kontakta oss för att skapa framgång

Låt oss ta nästa steg tillsammans

 

Optimera er framtid med BPI - Business Performance Index

Oavsett om det är att kartlägga er grundläggande situation, fokusera på specifika områden eller förankra er värdegrund, erbjuder BPI undersökningarna skräddarsydda lösningar.

Mångfalden av våra produkter ger er möjligheten att utforska och förstå varje aspekt av er organisation för att optimera er väg mot ökad lönsamhet och tillväxt. 

×

Kontakta oss för att skapa framgång