Flow by Beta Team Performance

Testa vår medarbetarundersökning

Testa vår medarbetarundersökning med ditt team och få värdefulla insikter helt konstnadsfritt.

Ni är igång på 2 minuter

1. Skapa konto

Via knappen nedan skapar du ett konto och får ett email med inloggning till er egna dashboard.

2. Samla in svar

Via dashboarden skickar du vidare enkäten där medarbetarna anonymt svarar på en färdig medarbetarundersökning.

3. Få ert resultat

Boka ett möte med Beta där vi går igenom resultat, analys och rekommendationer.

Vad får ni av att testa en BPI-mätning?

Ledarskap

Vi mäter det utvecklande ledarskapet och det inkluderar fem faktorer. Vi mäter dessutom kontrollerat och låt-gå ledarskap.

Ledarskapet är otroligt viktigt för att utveckla medarbetarna och bidra till en sund arbetsmiljö. Det finns en stark koppling mellan ett bra utvecklande ledarskap och företagets resultat.

Team

Vi mäter faktorer som är viktiga för att få ett högpresterande team. Däribland arbetsprestationen och effektiviteten hos teamet som helhet. Det inkluderar saker som samarbete, värderingar, kommunikationsklimat, roller och målsättningar.

Personligt ledarskap

Detta område mäter hur medarbetarna själva tar ansvar för sitt självledarskap i sitt arbete. Det inkluderar egenskaper som självkännedom, inre- och yttre effektivitet, mental styrka och relationer.

ENPS (Employee Net Promoter Score)

Detta är en mått på hur lojala och engagerade medarbetarna är och om de skulle rekommendera arbetsgivaren till andra människor.

Kulturen idag

Vi analyserar den befintliga arbetskulturen och hur den påverkar medarbetarna och deras arbetsprestation.

Önskad kultur

Här mäter vi vilken typ av arbetskultur medarbetarna önskar i framtiden.

Engagemang

Vi mäter engagemanget hos medarbetarna. Engagemanget kan handla om hur motiverade och involverade medarbetarna känner sig i sitt arbete och i organisationen som helhet.

Nöjdhet

Vi mäter nöjdheten hos medarbetarna. Nöjdheten kan handla om arbetsuppgifter, arbetsmiljö, arbetsrelationer och förmåner som helhet.

FAQ

Vi vet att många redan har en undersökning som de är nöjda med. Så för att känna trygghet att prova något annorlunda, så erbjuder vi att göra en kostnadsfri mätning på ett team. För att ni ska uppleva vår leverans innan ni väljer att ingå ett samarbete med oss eller fortsätta som ni redan gör.
Ett utvecklingsunderlag för ett team. Efteråt kan ni antingen tacka och fortsätta arbeta med resultatet själva. Alternativt kan ni välja att undersöka vidare ett samarbete med Beta för mätning och träning.
GDPR Compliant. I resultatet ser ni ej enskilda svar, utan ni får ett sammanställt resultat. Vårt minimum för att ta ut ett resultat på ett team är 4 medarbetare i teamet. Exempelvis 1 ledare och 3 medarbetare.
Resultat från över 60 000 medarbetare. Där ni kan jämföra med benchmark.

Om tjänsten

Prova vår tjänst kostnadsfritt med ditt team och få värdefulla insikter genom att testa någon av våra medarbetundersökningar:

BPI Base - Ger dig insikter om nuläge och förflyttning
Få en omfattande analys av ditt företag med BPI Base. Vi granskar ledarskapet, teamets prestationsmiljö, personligt ledarskap, kultur idag och imorgon, engagemang, nöjdhet och eNPS. Det är den ultimata guiden för att förstå och förbättra arbetsmiljön och medarbetarnas trivsel. Läs mer om BPI Base

BPI Indicator - Check på Vägen
Behöver du snabba insikter? BPI Indicator ger en ögonblicksbild av ditt företags tillstånd med en enda fråga per faktor. Med fokus på ledarskap, teamets prestation, personligt ledarskap, kultur, engagemang, nöjdhet och eNPS, ger den dig den nödvändiga vägledningen för att hålla koll på företagets utveckling. Läs mer om BPI Indicator

Det bästa av allt är att vår tjänst är helt kostnadsfri att prova på ditt team. Boka ett möte med oss för att få djupare insikter och handlingsbara resultat från dina medarbetarundersökningar. Vi är här för att hjälpa dig att ta din organisation till nästa nivå.

Beta Team Performance

Har du några frågor eller är du nyfiken att göra en medarbetarundersökning på fler team?

Ta kontakt med din kontaktperson eller så når du Beta Team Performance här: