Skip to content

BPI Focus

När du verkligen vill få utväxling!

BPI Focus

BPI Focus hjälper er att fokusera på varje teams unika prioriteringar.

Här får ni möjligheten att skapa era egna anpassade medarbetarundersökningar baserat på varje teams behov. Ni väljer ut en faktor per ”ben” (Ledarskap, Team, Individ) och därefter vilka frågor under denna faktor som är relevanta för er att arbeta vidare med.

BPI Focus ger dig kraften att driva fram positiv förändring genom att tillåta varje team att välja och fokusera på de mest relevanta frågorna. Genom att involvera medarbetarna i beslutsprocessen skapas engagemang och en känsla av delaktighet.

Vad mäter vi i medarbetarundersökningen BPI Focus?

I BPI Focus ger vi varje team möjligheten att forma sin egen undersökning. Genom att bygga på resultat och erfarenheter från BPI Base får varje team själva välja de frågor som speglar deras specifika fokusområden.

Vi sätter makten i teamets händer, vilket resulterar i en skräddarsydd och relevanta undersökning.

Vad mäter vi i BPI Focus? Svaret är enkelt – vi mäter det som är viktigast för varje team.

Unika rapporter för varje team

Eftersom varje undersökning är unik för varje team är också rapporterna unika för varje team.

Ni får också en sammanställningsrapport där ni snabbt och tydligt kan se generella förflyttningar men och så detaljer för varje team.

BPI undersökningar

BPI Base

Grundmätningen som ger dig insikter om nuläge och förflyttning – ett måste!

BPI Indicator

När du behöver en check på vägen!​

 

BPI Focus

När du verkligen vill få utväxling!​

BPI Values

Hur väl fungerar just ER värdegrund?​

BPI Social S

Hur hållbar är er sociala arbetsmiljö?

BPI Onboarding

Ny ledare på väg in?​

BPI Board

Insikter om styrelsens dynamik och ledarskap

 

BPI Hybrid

Få insikter för att optimera det hybrida arbetssättet

Digital Performance Index

Få insikter om din organisations digitala prestanda

×

Kontakta oss för att skapa framgång