Skip to content

BPI Indicator

När du behöver en check på vägen!​

BPI Indicator

BPI Indicator är mätningen som är en enkel men viktig avstämning på vägen.

Vi mäter helheten som i grundmätningen BPI Base, men bara med en fråga per faktor. Frågorna är noga utvalda för att ge ett representativt resultat och en tydlig insikt i hur statusen på företaget ser ut i dagsläget.

Mätningen ger er koll på ledarskap, teamens prestationsmiljö, personliga ledarskapet, kulturen idag och imorgon, engagemang, nöjdhet och eNPS. 

Ni får ut enskilda resultat på respektive team och kan även ta ut en rapport på organisationsnivå för att får en överblick över hela företaget.

Mer än bara tydliga insikter

Vi förser dig inte bara med siffror utan också med en väldigt tydlig och beprövad process för att jobba/implementera resultaten. Varje ledare och team kan dra nytta av dessa resultat som en handlingsplan för tillväxt och förbättring, vilket skapar en starkare och mer framgångsrik arbetsmiljö.

Vad mäter vi i medarbetarundersökningen BPI Indicator?

Ledarskapet

Vi mäter det utvecklande ledarskapet och det inkluderar fem faktorer. Vi mäter dessutom kontrollerat och låt-gå ledarskap.

Ledarskapet är otroligt viktigt för att utveckla medarbetarna och bidra till en sund arbetsmiljö. Det finns en stark koppling mellan ett bra utvecklande ledarskap och företagets resultat. 

Teamets prestationsmiljö

Vi mäter faktorer som är viktiga för att få ett högpresterande team. Däribland arbetsprestationen och effektiviteten hos teamet som helhet. Det inkluderar saker som samarbete, värderingar,  kommunikationsklimat, roller och målsättningar.

Personliga ledarskapet

Detta område mäter hur medarbetarna själva tar ansvar för sitt självledarskap i sitt arbete. Det inkluderar egenskaper som självkännedom, inre- och yttre effektivitet, mental styrka och relationer.

ENPS (Employee Net Promoter Score)

Detta är en mått på hur lojala och engagerade medarbetarna är och om de skulle rekommendera arbetsgivaren till andra människor.

Kulturen

Vi analyserar den befintliga arbetskulturen och hur den påverkar medarbetarna och deras arbetsprestation.

Vi tittar även på vilken typ av arbetskultur medarbetarna önskar i framtiden.

Engagemang & nöjdhet

Vi mäter engagemanget hos medarbetarna. Engagemanget kan handla om hur motiverade och involverade medarbetarna känner sig i sitt arbete och i organisationen som helhet.

Vi mäter nöjdheten hos medarbetarna. Nöjdheten kan handla om arbetsuppgifter, arbetsmiljö, arbetsrelationer och förmåner som helhet.

Tydliga och enkla rapporter

Rapporterna är tydliga och enkla för att alla kunna förstå och ta del av resultatet. Med tydliga färger som visar styrkor och utmaningar får ni snabbt en tydlig bild av ert resultat.

Rapporterna ger inte bara tydliga insikter, det är också ett utvecklings underlag för varje team och ledare då varje team får ett eget resultat.

Byggd för att visa på förmågan att driva verksamheten mot lönsamhet & tillväxt

Att genomföra BPI Base & Indicator -undersökningen är av central betydelse för att din organisation ska uppnå framgång och hållbarhet.

Undersökning fungerar som en nyckel till förbättring och tillväxt. Den ger ledare möjligheten att förstå och anpassa sitt ledarskap till teamets och individens behov. Dessutom erbjuder den en tydlig och beprövad process för att implementera resultaten, vilket är avgörande för en effektiv utveckling.

Att göra BPI Base & Indicator-undersökningen är inte bara en investering i företagets framtid utan också ett engagemang för att främja en hälsosam arbetskultur och stärka banden mellan ledning och medarbetare. Det är helt enkelt nyckeln till en mer framgångsrik och harmonisk arbetsplats.

BPI undersökningar

BPI Base

Grundmätningen som ger dig insikter om nuläge och förflyttning – ett måste!

BPI Indicator

När du behöver en check på vägen!​

 

BPI Focus

När du verkligen vill få utväxling!​

BPI Values

Hur väl fungerar just ER värdegrund?​

BPI Social S

Hur hållbar är er sociala arbetsmiljö?

BPI Onboarding

Ny ledare på väg in?​

BPI Board

Insikter om styrelsens dynamik och ledarskap

 

BPI Hybrid

Få insikter för att optimera det hybrida arbetssättet

Digital Performance Index

Få insikter om din organisations digitala prestanda

×

Kontakta oss för att skapa framgång