Skip to content

BPI Onboarding

Ny ledare på väg in?

BPI Onboarding

Ge er nya ledare de bästa förutsättningarna för att lyckas.

BPI Onboarding ger er möjligheten att få en djupgående förståelse för vilka ledarbeteenden som era medarbetare eller team anser vara avgörande för en framgångsrik ledare.

Det är i grunden en BPI Base, men på ledarskapsfrågorna ber vi LG/teamet välja de viktigaste ledarskapsbeteendena de önskar hos sin nya ledare.

Mätningen hjälper er matcha ihop behov med beteenden, vilket förbättrar och förkortar tiden för den nya ledaren att komma in i matchen.

medarbetarundersökning

Få en snabb & stark start med BPI Onboarding

För en smidig övergång till din nya position som ledare erbjuder BPI Onboarding följande värdefulla insikter:

  • Önskade ledarbeteenden: Förstå ditt teams specifika förväntningar och behov av ledarskap.
  • Viktiga faktorer för högpresterande team: Få insikt i nyckelfaktorer för att skapa framgångsrika team, inklusive samarbete, värderingar och målsättningar.
  • Kulturella insikter: Identifiera nuvarande kultur och önskemål för att forma en positiv och produktiv arbetsmiljö.

Med dessa insikter kan du snabbt anpassa dig och skapa en positiv inverkan i din nya roll.

Använd BPI Onboarding för en framgångsrik rekrytering

Att hitta rätt ledare för din organisation är avgörande för dess framgång. Genom att förstå teamets förväntningar och önskemål kan du säkerställa att du rekryterar den perfekta kandidaten för rollen.

Genom att använda BPI Onboarding i rekryteringsprocessen kan du minska risken för missanpassning och öka chansen för en lyckad matchning. Satsa på framgång och hitta den perfekta matchningen för din organisation med BPI Onboarding.

  • Önskade ledarbeteenden: Förstå teamets förväntningar och behov av ledarskap för att hitta en matchande kandidat.
  • Kulturell passform: Identifiera företagskulturen och säkerställ en matchning med den nya ledaren.
  • Framgångsfaktorer för teamet: Upptäck nyckelfaktorer för att skapa högpresterande team och leta efter kandidater som kan stödja dessa.
  • Utmaningar och förbättringsområden: Adressera teamets utmaningar och förbättringsområden genom att rekrytera en ledare med relevant erfarenhet och expertis.

Vad mäter vi i medarbetarundersökningen BPI Onboarding?

Önskat ledarskap

Vi mäter det önskade ledarskapet hos den nya ledaren, vilket inkluderar fem faktorer.

Den nya ledaren får viktiga insikter i vilka behov organisationen har gällande ledarskap.

Teamets prestationsmiljö

Den nya ledaren får insyn i de faktorer som är viktiga för att skapa högpresterande team. Det inkluderar saker som samarbete, värderingar,  kommunikationsklimat, roller och målsättningar.

Personliga ledarskapet

Detta område mäter hur medarbetarna själva tar ansvar för sitt självledarskap i sitt arbete. Det inkluderar egenskaper som självkännedom, inre- och yttre effektivitet, mental styrka och relationer.

ENPS (Employee Net Promoter Score)

Detta är en mått på hur lojala och engagerade medarbetarna är och om de skulle rekommendera arbetsgivaren till andra människor.

Kulturen

Vi analyserar den befintliga arbetskulturen och hur den påverkar medarbetarna och deras arbetsprestation.

Vi tittar även på vilken typ av arbetskultur medarbetarna önskar i framtiden.

Engagemang & nöjdhet

Vi mäter engagemanget hos medarbetarna. Engagemanget kan handla om hur motiverade och involverade medarbetarna känner sig i sitt arbete och i organisationen som helhet.

Vi mäter nöjdheten hos medarbetarna. Nöjdheten kan handla om arbetsuppgifter, arbetsmiljö, arbetsrelationer och förmåner som helhet.

BPI undersökningar

BPI Base

Grundmätningen som ger dig insikter om nuläge och förflyttning – ett måste!

BPI Indicator

När du behöver en check på vägen!​

 

BPI Focus

När du verkligen vill få utväxling!​

BPI Values

Hur väl fungerar just ER värdegrund?​

BPI Social S

Hur hållbar är er sociala arbetsmiljö?

BPI Onboarding

Ny ledare på väg in?​

BPI Board

Insikter om styrelsens dynamik och ledarskap

 

BPI Hybrid

Få insikter för att optimera det hybrida arbetssättet

Digital Performance Index

Få insikter om din organisations digitala prestanda

×

Kontakta oss för att skapa framgång