Skip to content

Intersport

Intersport

Intersports arbete med värdegrunden

Intersport verkar på en allt mer utmanande retail marknad där alla konkurrenter har samma eller liknande produktutbud. För att ta marknadsandelar beslutade dåvarande VD Marcus Wibergh att fokusera på beteenden hos personalen. Det innebar en kraftfull satsning på att sätta en ny värdegrund i spel i samtliga butiker och på servicekontoret i Göteborg. 

”Det gäller att aktivt varje dag jobba med företagets värdegrund och i det arbetet är processen Beta erbjuder helt otrolig. Den är riktigt, riktigt bra. De som hjälpt oss är väldigt duktiga i sina olika roller. Att sedan metodiken låter oss göra jämförelser med idrottslivet är ett fantastiskt mervärde”, berättar Marcus Wibergh, Fd. VD, Intersport.

För att få en stark förankring och nå snabba resultat i arbetet valde man ut ett tiotal medarbetare till att bli ambassadörer. Dessa medarbetare engagerades i värdegrundsarbetet och utbildades för att kunna implementera värdegrunden vidare inom sina team. 

I nästa steg utbildades varje ledare inom hela Intersport i hur de skulle arbeta vidare med värdegrunden och lyckas skapa ett bra och gynnsamt ”snack i laget”. 

Redan efter 3 månader kunde vi se ett ökat engagemang. Vi kunde summera 20% ökad försäljning i de butiker där ledarskapet och värdegrunden var satt i spel. 

Publicerades 2019

×

Kontakta oss för att skapa framgång