Skip to content

Kronfågel

Kronfågel

Kronfågels arbete med ledarträningar

För att lyckas med sin resa mot en vinnande kultur behövde Kronfågel först skapa ett starkt ledarskap som vilar på samma grund. Det viktigaste med ledarträningarna var att hitta en samsyn kring vilket ledarskap man ville ha inom Kronfågel, men även bygga starka relationer mellan ledarna i hela företaget.

”Ledarskapet är avgörande för att lyckas utveckla en stark vinnarkultur”, berättar Mats Hedlund, Fd. VD på Kronfågel.

Ledarprogrammet genomfördes i fem steg, var och ett fokuserat på olika viktiga aspekter. Det första steget handlade om att bygga självkännedom, där ledarna fick möjlighet att reflektera över sina egna styrkor och utvecklingsområden. Detta var grunden för det andra steget, där frågan ”vilken typ av ledare vill jag vara?” var i fokus. Här formulerades individuella ledarskapsmål och en vision för det önskade ledarskapet.

Det tredje steget riktades mot att skapa de bästa förutsättningarna för prestation. Ledarna fick lära sig att identifiera och hantera hinder som kunde hindra deras team från att nå sin fulla potential. Det fjärde steget handlade om coaching, både av teamet som helhet och varje individ inom teamet. Ledarna utvecklade färdigheter för att stötta och guida sina medarbetare mot framgång.

I det femte steget låg fokus på att omsätta träningarna i praktisk handling. Istället för att endast teoretisera och diskutera, uppmanades ledarna att träna tillsammans och direkt tillämpa sina nya kunskaper och färdigheter i den dagliga verksamheten. Detta skapade en tydlig koppling mellan teori och praktik, och ledde till snabbare och mer märkbara resultat.

Publicerades 2020

×

Kontakta oss för att skapa framgång