Skip to content

Siemens

Siemens

Siemens arbete med BPI & Träningsprogram

Siemens ledningsgrupp identifierade behovet av att träna ledningsgruppen för att frigöra mer av teamets potential. Vi startade med att mäta ledningsgruppen för att få ett nuläge. Det visade att gruppen redan från början var högpresterande, och man ville fortsätta jobba för att ligga i topp. 

Varje träningsdag har börjat med ett fyspass med olika idrottsprofiler och i anslutning till dessa dagar har de själva också valt att lägga ett ordinarie ledningsgruppsmöte

Mellan de olika träningsdagarna jobbade vi med vår digitala plattform, Evolve. Vi brukar säga att den fungerar lite likt en PT som skickar inspirationsfilmer, påminnelser och fokusuppgifter, så kallade “Time Outs”. 

”Det är extra viktigt att träna nu i denna föränderliga värld. Alla ställer nu om till digitala processer vilket kräver nytt tänk, nya arbetssätt och framför allt TRUST”, berättar Mats Friberg, VD Siemens Industry Software i Norden.

Då vi alltid utvärderar alla träningsdagar får vi också en tydlig och bra feedback att utvecklas på. Träningarna med Siemens har fått en mycket hög NPS och spontana kommentarer som att det är kul att se hur man ligger till i förhållande till Betas benchmark och att det underlättar när man tydliggör vilka målsättningar man har och varför.  

Siemens har också valt att göra en ny mätning efter programmets slut, just för att kunna se förflyttningen och effekterna av träningarna.

Publicerades 2020

×

Kontakta oss för att skapa framgång