Skip to content

Vi driver tillväxt och lönsamhet genom att förstå både er vision och styrkan i era medarbetare

Människor formar framgång. Våra undersökningar ger er agerbara insikter

Vår unika förmåga att mäta och analysera kultur och beteenden inom ledarskap, team och individnivå ger er möjligheten att driva prestationerna till nya höjder.

Vårt Business Performance Index, BPI ger tydliga och agerbara insikter specifika för er organisation.

Vi strävar efter att skapa en grund för utveckling, där ni kan skapa de optimala förutsättningarna för framgång.

Engagerande arbetsmiljö

Genom att välja våra tjänster satsar ni på en engagerad och produktiv arbetsmiljö.

Vår breda portfölj av insiktsmätningar ger alla möjligheter att identifiera drivkrafterna bakom er organisations framsteg och samtidigt finna områden för förbättring.

Forma en lysande framtid för ert företag genom att dra nytta av våra insiktsfulla verktyg och förvandla era mål till verklighet.

Insikterna är kompassen, strategierna är stegen

I varje mätning ligger grunden för vår resa mot att förverkliga era mål. Insikterna fungerar som vår pålitliga kompass, vägledande och skapande av strategier som blir stegen på denna framgångsresa.

Varje siffra och varje synpunkt är en viktig del av vår resa tillsammans med dig. Tillsammans omvandlar vi mätningar till mening, och strategier till triumf, där varje steg räknas mot er framgång.

 

Optimera er framtid med BPI - Business Performance Index

Oavsett om det är att kartlägga er grundläggande situation, fokusera på specifika områden eller förankra er värdegrund, erbjuder BPI undersökningarna skräddarsydda lösningar.

Mångfalden av våra produkter ger er möjligheten att utforska och förstå varje aspekt av er organisation för att optimera er väg mot ökad lönsamhet och tillväxt. 

BPI undersökningar

BPI Base

Grundmätningen som ger dig insikter om nuläge och förflyttning – ett måste!

BPI Indicator

När du behöver en check på vägen!​

 

BPI Focus

När du verkligen vill få utväxling!​

BPI Values

Hur väl fungerar just ER värdegrund?​

BPI Social S

Hur hållbar är er sociala arbetsmiljö?

BPI Onboarding

Ny ledare på väg in?​

BPI Board

Insikter om styrelsens dynamik och ledarskap

 

BPI Hybrid

Få insikter för att optimera det hybrida arbetssättet

Digital Performance Index

Få insikter om din organisations digitala prestanda

×

Kontakta oss för att skapa framgång