Skip to content

Skandia Elevator

Skandia Elevator

Skandia Elevators arbete med våra BPI-mätningar

”Samarbetet med Beta Team Performance började med att vi 2016 rekryterade en ny HR-chef som hade erfarenhet av att arbeta med Beta. Under samma period hade vi börjat se över vår medarbetarundersökning som inte längre kändes relevant för vårt företag och verksamhet. Vi träffade Beta som presenterade sitt koncept kring ”Ledarskap-Team-Individ” och att bygga vinnande lag. Allt kändes helt rätt för oss”, berättar Jonas Larsson, Fd. vice VD Skandia Elevator.

Det första steget i samarbetet var att genomföra en kick-off då hela företaget fick möjlighet att diskutera och definiera företagets värdegrund. Detta följdes sedan upp i den första BPI-mätningen 

”Resultaten från mätningen visade att vi hade en uppfattning om vårt företag som inte visade sig stämma, allt var inte så bra som vi trodde. I vissa team agerade vi helt enkelt inte i enlighet med våra värderingar. Vi behövde därför ge ledarna och organisationen ett verktyg för att jobba med och våga prata om resultatet från denna första BPI-mätning”, berättar Jonas.  

Det introducerades en serie olika aktiviteter med syfte att främja dialogen på företaget. Medarbetarna indelades i olika team som skulle genomföra minst tre olika sittningar om vardera tre timmar för att diskutera företagets värdegrund och vilket ansvar varje enskild medarbetare har för att uppfylla denna. I detta arbete användes bland annat Betas utvecklade spelkort. 

”Är det något vi har lärt oss under vår resa tillsammans med Beta så är det betydelse av att främja dialogen mellan och inom vår ledning, våra team och bland våra medarbetare”, säger Jonas. 

Utöver Skandia Elevators återkommande mätningar av BPI Base har de även infört BPI Indicator. Dessa halvtidsmätningar syftar till att undersöka att det pågående arbetet går i rätt riktning och uppnår önskade resultat. Vid senaste halvtidsmätningen kompletterades undersökningen med frågor kring företagets arbetsmiljö och psykosociala miljö såsom kränkning och mobbning (BPI Social S). Tuffa frågor som är svåra att prata om. 

”Vi är väldigt nöjda med samarbetet med Beta Team Performance. Det återstår emellertid ännu mycket att jobba med i vårt värdegrundsarbete och vilket ansvar som ligger hos våra chefer och medarbetare. I ett nästa steg ska vi nu inkludera resultaten från våra BPI-mätningar i medarbetar-samtalet. Allt för att utveckla vårt lag och skapa ett vinnande team”, avslutar Jonas.

Publicerades 2018

×

Kontakta oss för att skapa framgång